Przykłady montażu za pomocą obejm lub taśm oporowych

typ_15

TYP 15

typ_16

TYP 16

typ_21

TYP 21

typ_11

TYP 11

typ_12

TYP 12

typ_14

TYP 14

typ_22

TYP 22

typ_23

TYP 23

Przykłady montażu przy użyciu kołnierzy

typ_45

TYP 45

typ_31

TYP 31

typ_33

TYP 33

typ_43

TYP 43

typ_35

TYP 35

typ_42

TYP 42

typ_32

TYP 32

Przykłady kombinowanego (połączonego) sposobu montażu

typ_54

TYP 54

typ_53

TYP 53

typ_52

TYP 52

typ_51

TYP 51