Podstawowe Przemieszczenia Kompensatorów


zakladni pohyby

Wszystkie systemy rurociągowe, w których przepływają media o zmiennej temperaturze różniącej się od temperatury otoczenia, ulegają zmianom długościowym (wydłużanie, skracanie). Takie przemieszczenia mogą spowodować uszkodzenie systemu rurociągowego, jeżeli nie zwraca się odpowiedniej uwagi na ich wyrównanie. Takie zjawisko może się pojawić również na skutek drgań mechanicznych, które na systemy rurociągowe przenoszone są z kompresorów, pomp, turbin i silników tłokowych.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz podstawowych przemieszczeń, z którymi projektowane kompensatory mają do czynienia:

PRZEMIESZCZENIE osiowE

(wydłużenie albo skrócenie się prostego odcinka systemu rur w kierunku jego wzdłużnej osi)

axial thumbsipky axial

Odchylenie kątowe

(deformacja spowodowana ugięciem się początkowo prostej osi wzdłużnej mieszka)

sipky angular

angularni thumb

PRZEMIESZCZENIE poprzecznE

(Przesunięcie jednego czoła kompensatora względem drugiego czoła. Oceniane prostopadle do osi wzdłużnej rurociągu)

sipky

lateral1 thumb


Ruch poprzeczny z dwoma mieszkami

lateral2x thumbsipky axial