Przykłady węży falistych z kołnierzami

AE203

AE201

AE202

AE204

Przykłady węży falistych z końcami gwintowanymi

AE401

AE401

AE501

AE302

AE507

AE403

AE506

AE502

AE508

AE504

AE505

AE405

AE406

AE503

AE404_0

AE408

Przykłady węży falistych z końcówkami do spawania

AE301

Przykład węża podwójnego

Doppelschlauchleitung2