Przykłady montażu za pomocą obejm lub taśm oporowych

typ_22

typ_15

typ_23

typ_14

typ_11

typ_12

typ_21

typ_16

Przykłady montażu przy użyciu kołnierzy

typ_42

typ_32

typ_43

typ_35

typ_45

typ_33

typ_31

Przykłady kombinowanego (połączonego) sposobu montażu

typ_51

typ_53

typ_54

typ_52