Przykłady montażu za pomocą obejm lub taśm oporowych

typ_15

typ_22

typ_16

typ_11

typ_23

typ_12

typ_14

typ_21

Przykłady montażu przy użyciu kołnierzy

typ_42

typ_43

typ_35

typ_31

typ_45

typ_32

typ_33

Przykłady kombinowanego (połączonego) sposobu montażu

typ_53

typ_52

typ_54

typ_51